Fortino s.r.o. je organizačně-poradenská společnost se zaměřením na krizové firemní procesy. Naším cílem bylo zformovat tým odborníků, schopných řešit náročné firemní ekonomicko-právní transakce, jako jsou akvizice, fúze, restrukturalizace, dělení podniků, prodeje celých podniků a jiné.

Naši činnost jsme významně zaměřili na poskytování komplexního servisu insolvenčním správcům, který spočívá v zajištění většiny externích služeb, které insolvenční správci při své činnosti využívají. Spolupracujeme se zkušenými odborníky z oblasti účetnictví, daňového a právního poradenství a řízení podniků.

Disponujeme skladovými a archivačními prostory o celkové ploše přes 2300 m2

Realitní a dražební činnost a organizace výběrových řízení na prodeje nemovitého i movitého majetku, logicky doplňují portfolio našich služeb. Rozhodně je však nechápeme jako okrajové. Díky dlouholeté zkušenosti našich spolupracovníků v oblasti realizace majetku a individuálnímu přístupu, dosahujeme vysoké úspěšnosti prodejů.