Dražební činnost, aukce

Fortino s.r.o. je koncesovanou společností oprávněnou provádět veřejné dražby dobrovolné podle Zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách.